Története


Az 1970-es évek elején Sárvár gyorsan fejlődő ipari településsé vált. A gyárakba ingázók nagy része a városban szándékozott letelepedni. A település déli részén új lakótelep emelkedett ki a Gyöngyös melletti beépítetlen területen. Ennek tengelyévé vált a mai Alkotmány út. A lakosság lélekszáma rohamosan nőtt. Ugrásszerűen megemelkedett az iskolaköteles gyerekek száma is. A város akkori két általános iskolája már „megtelt”, áttértek a „kétműszakos” oktatásra.

Szükségessé vált egy új általános iskola felépítése, hogy elkészülte után tehermentesítse a meglévő két iskolát. A választás az intézmény helyére az új lakótelep szélére esett. A kijelölt helyet északról az Alkotmány út, délről félkörívesen a Gyöngyös patak fogta közre.

Az épületkomplexum első része 1975-ben épült fel, majd tovább bővült 1977-ben. 1978-ban elkészült a városi sportfeladatokat ellátó sportcsarnok is.

Az iskola szervezésekor a tanulók az Entzbruder és Gárdonyi általános iskolákból kerültek át, ugyanúgy a pedagógusok többsége is. A kezdetnél 301 tanuló, 12 főállású, továbbá 8 óraadó nevelő kezdte el a munkát.

Az iskola elhelyezése szerencsés volt, hiszen csodálatos környezet veszi körül. Közvetlenül a Gyöngyös patak jobb partján található a városi szabadidőpark, Csónakázótó, a KRESZ gyakorló pálya, játszóterek és sportpályák. Ezek közelségét diákjaink minden időszakban kihasználják sport és szabadidős tevékenységeikhez.

Az épületben 24 tanterem található, ebből 5 szaktanterem és több kisebb tanterem a csoportbontásokhoz. Ezenkívül jól felszerelt könyvtár, logopédiai foglalkoztató, orvosi vizsgáló és büfé is van.

A sportórákhoz a helyet a 24 x 42 m-es hatalmas sportcsarnok biztosítja, öltözőkkel, kiegészítő helyiségekkel. Három ebédlőnk 160 gyermek étkezését biztosítja egyidejűleg. Széles, tágas folyosók, kényelmes biztonságos lépcsőházak biztosítják a teret a szünetek közti szabadidőhöz és közlekedéshez.

Az épület mögötti terület nagy része parkosított. Udvarunk alkalmas szabadtéri foglalkozások, tanórák, ünnepélyek tartására, pihenésre, kulturált időtöltésre. Jelenleg e nagy értékű épület és terület, kerítéssel nem védett.

Az iskola első nevéről az IS/1975. számú tanácshatározat döntött. „Alkotmány utcai Általános Iskola” nevet kaptuk, majd városunk alsó és középfokú oktatási intézményeit követve, helységhez kötődő és országosan ismert Urbán Ernő nevét vettük fel 1982. szeptember 1-től.

A rendszerváltást követően újabb névváltozás következett. Olyan nevet választottunk, amely mentes a politikai ideológiától. Így 1991-től iskolánk Nádasdy Tamás nevét vette fel. Névadónk szellemi öröksége, kulturális hagyatéka nemcsak településünk, hanem az egész nemzetünk számára érték.

english magyar deutsch english