Nádasdy Diák Sport Egyesület (DSE)


Megalakulás éve:   
1989.
Cím: 9600 Sárvár, Alkotmány u. 22-24.
Számlaszám: 11747037-20012436
Adószám: 192410-30-1-18
Elnök: Máthé Csaba

 

A NÁDASDY DSE MEGALAKULÁSA:

Az egyesület elődje az 1987-ben alakult Urbán Diáksportkör, mely 1989-ben alakult át diák sportegyesületté, és vette fel a Nádasdy DSE nevet. Ezzel a szervezet jogilag önállóvá vált.

CÉLJA:

- A Nádasdy Tamás Általános Iskola  tanórán kívüli sportéletének szervezése,
- a harmonikus testi-szellemi fejlődés feltételeinek biztosítása,
- a sport megszerettetése, a sporthoz kötődés kialakítása,
- a sport által dominánsan fejleszthető személyiségjegyek alakítása,

- tehetségek felfedezése, kibontakoztatása, esetleges komoly sportkarrier elindítása,
- Sárvár felnőtt sportja utánpótlásának segítése.

TAGSÁG: a taglétszám évente 400 fő körül mozog, az iskola kb. 80 %- a egyesületi tag.

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:

1.Sportcsoportok működtetése
Jelenleg működő csoportjaink:

- labdarúgó csoportok:

edzéscsoportok:
I. korcsoport - edző Nardai Csaba

II. korcsoport – edző Csontos László

III. korcsoport – edző Joó Andás

IV. korcsoport – edző Ádám Endre

Cél: Fokozatosan szélesebb körű sportági alapismeretek nyújtása, tehetségek felkutatása, gondozása, játéktudás kialakítása, versenyeztetés

előkészítő csoportok:
I. korcsoport - edző Máthé Csaba
II. korcsoport – edző Máthé Csaba

Cél: A sportág megkedveltetése, alapismeretek nyújtása, játékkészségkialakítása.

- kézilabda csoportok:

III.korcsoport – edző Eredicsné Mayer Éva
IV. korcsoport – edző Eredics Attila

Cél: Fokozatosan szélesebb körű sportági alapismeretek nyújtása, tehetségek
felkutatása, gondozása, játéktudás kialakítása, versenyeztetés.

- asztalitenisz csoport: III-IV. korcsoport – edző Tóth Csaba

Cél: A sportág megkedveltetése, alapismeretek nyújtása, játékkészség   
kialakítása, versenyeztetés.

- tornacsoport: I-II. korcsoport – edző Bajnok Imre

Cél: A sportág megkedveltetése, alapismeretek nyújtása.

- birkózó csoport: I-IV. korcsoport – edző Horváth Imre, Horváth Benedek

Cél: Fokozatosan szélesebb körű sportági alapismeretek nyújtása, tehetségek
felkutatása, gondozása, versenyeztetés.

A DSE sportfoglalkozások kiegészülnek az iskolai tömegsportórákkal, így együtt megnyugtatóan biztosítják a megfelelő mennyiségű mozgáskínálatot.

További felkészítések:A tavasszal zajló atlétikai versenyekre történő felkészítés a 2. félévben indul.

2.Versenyeztetés: évente 100-120 versenyen vesznek részt gyerekeink labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, atlétika, tájfutás, birkózás, petanque, sakk sportágakban.

- Város környéki alapfokú versenyek
- Diákolimpiai felmenő rendszerű versenyek
- Egyéb tornák, kupák, bajnokságok.

3. Sportrendezvények szervezése, bonyolítása: Az általunk rendezett sportversenyek komoly múltra tekintenek vissza, minden évben megrendezzük őket.

- Halmosi Lajos Birkózó Emlékverseny
- „Csótó-futás” mezei futóverseny
- Nádasdy-Stroffer Kupa labdarúgó torna
- Vörös Tibor Labdarúgó Emléktorna

4. Részvétel országos utánpótlás nevelő programokban.

Labdarúgás: a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség utánpótlásnevelő program,
Kézilabda és birkózás: NUPI-NUSI utánpótlásnevelő program.

5. Jutalmazás: A tanév során legszorgalmasabb és a versenyeken legeredményesebb tanulóinkat tanév végén jutalmazzuk / könyvjutalom, kirándulás/.


EREDMÉNYEINK:
Rengeteg országosan is jegyzett kimagasló sporteredményt értünk el az évek során. Elsősorban a Diákolimpiai versenyeredmények a mértékadók, mert az egész  ország diáksportját reprezentálják. Több országos bajnoki cím, érmes és egyéb  előkelő  helyezés jelzi munkánk sikerességét.

KAPCSOLATRENDSZER:

DSE - iskola kapcsolata:
Kölcsönösen segítik egymást.
A Dse biztosítja a szakszerű foglalkoztatást, megszervezi a tanórán kívüli sportprogramokat, hozzájárul az iskolai testnevelés és sport tárgyi feltételeinek szintentartásához. Az iskola biztosítja infrasrtuktúráját valamint tömegsportórák beiktatásával és pénzbeli támogatással segíti az egyesületet.

DSE - városi sportklubok kapcsolata:
A Dse az egyesületekbe irányítja sportolóit, amiért használhatja azok létesítményeit. A Sárvár Fc-vel a legaktívabb az együttműködés, mintegy negyven gyermekünk igazolt labdarúgó.

Kapcsolat a szülőkkel:
Munkánkat sok szülő, volt tanítvány segíti. Kiveszik részüket a programjaink szervezésében, lebonyolításában, a rendezésben, a gyerekek szállításában stb.

GAZDÁLKODÁS:

A DSE önállóan gazdálkodó társadalmi szervezet. Éves költségvetése 3 millió Ft körüli.

Bevételi forrásai:

- önkormányzati támogatás
- iskolai támogatás- 1%-os adófelajánlás
- pályázati támogatások
- utánpótlás programok támogatása
- szponzori támogatás
- egyéb

Kiadások:

- versenyeztetési költségek: utazás, szállás, étkezés, nevezési díjak
- személyi jellegű kifizetések
- sportfelszerelések
- irodaszer
- versenyrendezési költségek
-jutalmazások
- egyéb

 

A NÁDASDY DSE SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény lehetővé teszi, hogy a társas vállalkozások, cégek adótámogatást nyújtsanak ún..„látvány-csapatsporttal” foglalkozó sportszervezeteknek. Ez a támogatóknak is kedvező, mert ezzel az összeggel csökkenthetik adóalapjukat és a befizetendő társasági adójukat.

A Nádasdy Diáksport Egyesület labdarúgóképzésről szóló programját a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta, így a szervezet jogosulttá vált társasági adótámogatások befogadására. A program elfogadott költségvetése 2.222.222 Ft, melyből 222.222 Ft az önerő, 2 millió forint a lehetséges adótámogatás.

A támogatás jogcíme: utánpótlás-nevelési feladatok költsége:

Költségvetéstervezet: személyi kifizetések   660.000 Ft

utazási költségek                                  1. 106.222 Ft

étkezés                                                    200.000 Ft

sportszer, sportruházat                               176.000 Ft

serleg, érem, különdíj                                  80.000 Ft

2.222.222 Ft

A programról negyedévente előrehaladási jelentést kell készíteni.

A támogatás felhasználását szakmai és pénzügyi elszámolással kell igazolni.

A támogatott program:

I: Foglalkozások:

A labdarúgó foglalkozások két szinten folynak:

1. Alapszint: „Tömegsportcsoport” Játékos foglalkozásokkal, versengésekkel a labdarúgás, a szervezett testmozgás igényének felkeltése. Ide bárki járhat, aki az egyesületnek tagja. Célunk a sport megszerettetése és az un. edzéscsoportba irányítás.

Csoportok:      1-2. osztály

3-4. osztály

Foglalkozások száma: heti két fogl.

helye az iskola tornacsarnoka

vezetője Máthé Csaba

2. Emelt szint-„Edzéscsoport”: Itt labdarúgó képzés folyik. Cél a játékkészség, a játéktudás fejlesztése az életkornak megfelelő edzésmódszerekkel és sok iskolák, egyesületek közötti versenyekkel.

Csoportok: óvodás csoport

Foglalkozások száma: heti egy edzés

helye: az iskola tornacsarnoka

vezetője: Nardai Csaba

I. korcsoportosok: csoportja

Foglalkozások száma: heti két edzés

helye: télen az iskola tornacsarnoka

őszi-tavaszi időszakban a Sárvár FC pálya

vezetője: Nardai Csaba

II. korcsoportosok: csoportja

Foglalkozások száma: heti két edzés

helye: télen az iskola tornacsarnoka

őszi-tavaszi időszakban a Sárvár FC pálya

vezetője: Csontos László

IV. korcsoportosok: csoportja

Foglalkozások száma: heti két edzés

helye: télen az iskola tornacsarnoka

őszi-tavaszi időszakban a Sárvár FC pálya

vezetője: Ádám Endre

II. Versenyek

Városi és Városkörnyéki Iskolai Bajnokság

Diákolimpia felmenő rendszerű versenyei

A Magyar Labdarúgó Szövetség intézményi labdarúgó bajnoksága

Iskolák, egyesületek közötti meghívásos tornák.

Általunk rendezett teremtornák: Vörös Tibor Emléktorna I. és II. korcsoport részére

Nádasdy-Stroffer Kupa IV. korcsoport részére

III. Együttműködés

- Részt veszünk az MLSZ Bozsik Intézményi Programjában

- Szerződés alapján együttműködünk a Sárvár FC- vel

- Tagjai vagyunk és együttműködünk a Magyar Diáksport Szövetséggel és
alrendszereivel.

 

A Nádasdy DSE 2012-2013. tanévi labdarúgó programja

Az Egyesület megalakulása óta kiemelt szerepet szán a gyermeklabdarúgásnak. Bázisiskolánk, a Nádasdy Tamás Általános Iskola megalakulása óta nyújt testnevelés tagozatos képzést, mai nevén emelt szintű testnevelés-oktatást. Így a sport, azon belül a labdarúgás mindig fontos tényező. Az eltelt több mint harminc év alatt rengeteg kiemelkedő eredmény született, melyek közül a Diákolimpiai versenyek során elért sikerek az igazán mérvadóak, hiszen ez a versenyrendszer az egész ország iskolarendszerét lefedi. Többszörös országos érmes helyezéseink (köztük két első hely) mutatja munkánk színvonalát. Ebben a programévben tovább szeretnénk bővíteni csoportjaink számát: bevonjuk az óvodásokat valamint egy éves szüneteltetés után újraindítjuk a 13 évesek képzését.

Sportcsoportok: Mivel bevált az a módszerünk, hogy két szinten foglalkozunk a sportág oktatásával, ezt továbbra is megtartjuk:

- előkészítő csoportok foglalkozásai a 7 és 9 évesek részére nyújtanak lehetőséget a labdarúgással való ismerkedésre. Ide azok járnak, akik valamilyen okból nem akarnak vagy nem tudnak a versenyszerű képzésben részt venni( még a szülők nem engedik, a gyermekek nem merik stb). Célunk, hogy minél többükkel megkedveltessük a mozgást, a sportot ill. a tehetségesebbeket próbáljuk a már versenyszerűen focizó edzés csoportokba irányítani.

- edzéscsoportokban magasabb szintű képzést és sok versenyzést biztosítunk a 7, 9, 11, 13 és 15 éves korcsoportosok számára. Minimum heti két edzés és évente mintegy 20-30 verseny segíti a gyerekek fejlődését. A foglalkozások részben az iskola szabadtéri labdarúgó pályáin és tornacsarnokában, részben a Sárvár FC sporttelepén vannak. Edzőink a Sárvár FC ugyanazon korcsoportú csapatánál is ellátják az edzői teendőket, így biztosított az egyesületbe áramlás, az egyesület, DSE és iskola közti együttműködés., valamint a képzés egyöntetűsége. Mindnyájan rendelkeznek edzői végzettséggel, labdarúgó múlttal és többéves tapasztalattal.

Versenyek: Diákolimpia, városi alapszintű bajnokság, Bozsik program tornái, egyéb meghívásos hazai és nemzetközi tornák.

Tornarendezés: Megrendezzük hagyományos év végi labdarúgó tornáinkat négy korcsoportban. Továbbá a tavaly a szülők önállóan szerveztek két tornát sikerrel, az idén is tervezik a folytatást.

Szülők: mint eddig, idén is biztosan számíthatunk rájuk az utaztatásban, szervezésben, rendezésben, dokumentálásban, támogató keresésében stb.

Jutalmazás: jutalmazzuk a jól teljesítő, a példamutató hozzáállású, aktív, jószellemű sportolóinkat.

Együttműködünk a Sárvár FC-vel: mi játékosokat irányítunk hozzájuk, termet adunk a téli foglalkozásaiknak. Ők rendelkezésünkre bocsátják létesítményeiket(pályák, öltözők), sportszereiket.

Sportszerellátottság: Mind az iskola, a DSE, és az SFC sportszerei rendelkezésünkre állnak megfelelő mennyiségben és minőségben. Szeretnénk továbbfejleszteni sportszerkészletünket(kapuk, hálók, gátak, bóják, lefektethető vonalak, karók, mezek, melegítők…).

Edzőinket ösztönözzük a folyamatos önképzésre, a továbbképzések látogatására.

Legnagyobb eredménynek azt tartjuk, ha hozzájárulunk tanulóink személyiségének kialakulásához, a sport megkedveltetéséhez és nem utolsósorban a labdarúgó képességeik kibontakozásához.

Ha a későbbiekben játékosként, sportvezetőként, szurkolóként, szülőként szerepet vállalnak a labdarúgásban, jól dolgoztunk.

A program tervezett költségvetése:

Bevétel: 1.800.000 Ft adótámogatás

200.000 Ft önerő

2.000.000 Ft

Kiadások: 650.000 Ft személyi jellegű kiadások

1.000.000 Ft utazási költség

100.000 Ft tornarendezés

100.000 Ft sportszervásárlás

150.000 Ft étkezés, üdítő, édesség

2.000.000english magyar deutsch english