Közösségek - Alsó tagozatos munkaközösség


Szakmai vezető: Dénesné Méhes Gyöngyvér intézményvezető-helyettes

Alsós munkaközösség
Munkaközösség-vezető: Molnár Miklósné

Iskolánk alsó tagozatán a 2021/2022-es tanévben 220 kisdiák tanul. Tanulmányaikat a Pedagógiai programunkban leírt feladat- és követelményrendszer alapján végzik. A tagozat szakmai irányítója az alsós igazgatóhelyettes. Az osztályok életét az osztálytanítók szervezik a napközis nevelőkkel együtt.

Pedagógusaink felkészült, hivatásukat szerető, gyermekközpontú nevelők.

Az idei tanévben munkánkat a felújítás után  megszépült iskolában folytathatjuk. Termeink és folyosóink tágasak, világosak, ízlésesen díszítettek, szép osztálytermek és iskolabelső segíti az elmélyült, kellemes tudásszerzést.

Olvasás- és írástanulási módszerként a HANGOZTATÓ-ELEMZŐ-ÖSSZETEVŐ (szótagoló) technikát alkalmazzuk.

Az első osztály második félévétől lehetőséget biztosítunk az angol vagy német nyelv tanulására szakköri formában. A csoportba sorolás a szülő kérésére, az osztálytanító ajánlásával valamint képességfelmérés eredménye alapján történik.

Szabadidős tevékenységünk sokszínű. Színházlátogatások, sportversenyek, projekthetek, jutalomkirándulások, valamint számos, a Diákönkormányzat és a Kincskereső Alapítvány által szervezett program biztosítja a gyerekek látókörének szélesítését, a mindennapok egyhangúságából való kilépést.english magyar deutsch english