Közösségek - Napközis munkaközösség


Szakmai vezető: Gavallérné Kiss Mónika

 

Iskolánkban a 2021/2022-es tanévben 9 napközis csoport működik 206 fővel 1−4. évfolyamig. Évfolyamonként két napközis csoport dolgozik, így lehetővé válik a gyerekek életkor szerinti, egyéni képességeinek figyelembevétele, a megfelelő tanulási módszerek alkalmazásában.

A napköziben az alsó tagozatos diákok délutáni ellátását biztosítjuk a délelőtti tanórák befejezésétől, 16:05-ig saját csoportokban.

Elsődleges feladatunk a délelőtti tananyag megértésének elmélyítése, felkészülés a másnapi tanórákra. Az önálló tanulásra nevelés területén figyelemmel kísérjük a gyermekek értelmi képességét és annak fejlődését.

A tanórán kívüli szabadidős tevékenységeket (kulturális, technikai, játék-és sport, heti értékelés, séta) is szervezünk a délután folyamán, melyek a tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve, élménylehetőségekre építve remek lehetőségei a személyiség sokoldalú fejlesztésének.

Napközis nevelőink felkészült, kreatív és szakmájukat szerető pedagógusok. Ügyes szervezéssel oldják meg a gyerekek egyéb délutáni elfoglaltságaik közepette is a gyerekek délutáni felkészülését és foglalkoztatását.

english magyar deutsch english